Trang chủ Nẹp Đồng U

Nẹp Đồng U

Chỉ đồng làm ron đá mài, là sản phẩm mới của NẸP ĐỒNG THUẬN THÀNH ĐẠT nhằm đáp ứng được nhu cầu cần thiết của ngành đá mài, hiện nay thì chúng tôi cho ra đời nhiều loại sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất cho mọi Quý Khách hàng. Nhằm thay thế bột trét ron đá thông thường, ngành đá thường hay sử dụng trước đây.